Skip to content →

Tag: SharePoint 2010

SharePoint 2010 Backup – Restore Yapımı

– BACKUP YAPIMI –

Console ekranını açıyoruz. Administrator olarak açmamız gerekmektedir. Console ekranında C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWeb Server Extensions14BIN  dizini altına iniyoruz.
Buraya;
stsadm -o backup -url Backup alınacak WebApplication adresi -filename backup dosyamızın oluşturulacağı  dosyanın yolu –overwrite

Leave a Comment